Strefa rodzica

 • Zajęcia dodatkowe w naszej szkole

  Pełna lista
 • Pliki do pobrania

  Konto Szkoły

  Czesne, wpisowe i darowizny można wpłacać na konto szkoły:

  ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
  im. Jana Pawła II
  ul. K.K. Baczyńskiego 156
  91-170 Łódź

  PeKaO S.A. V O/Łódź
  14 1240 1545 1111 0000 1168 0327

  czesne z dopiskiem:
  czesne za ucznia (wpisać nazwisko i imię)

  wpisowe z dopiskiem:
  wpisowe za ucznia (wpisać nazwisko i imię)