Historia

Historia szkoły
 • Patron i pierwszy rok szkoły

  Biskup Łódzki dr Władysław Ziółek Dekretem z 15.03.1991r. erygował Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z siedzibą przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156. Równocześnie w tym dniu Biskup Łódzki mianował ks. mgr. Tadeusza Bednarka Dyrektorem Szkoły, załączając jemu i współpracującemu personelowi pasterskie błogosławieństwo. Decyzją z 23.04.1991 r. Minister Edukacji Narodowej zezwolił na prowadzenie Katolickiego Liceum, które realizować będzie programy nauczania zatwierdzone dla tego typu szkoły publicznej. MEN upoważnił do sprawowania nadzoru Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi, który swą decyzją z 03.07.1991 r. zezwolił na uruchomienie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. Liceum rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny w dniu 1 września 1991 r. Wpisu do ewidencji dokonano Zaświadczeniem Kuratora Oświaty z 6.02.1992r., a decyzją Kuratora Oświaty z 2.03.1992r. nadano Liceum uprawnienia szkoły publicznej.

  Początki

  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi jest pierwszą szkołą katolicką prowadzoną przez Archidiecezję Łódzką. Istnieje od 16 marca 1991r.
  Liceum powstało z oddolnej inicjatywy Komitetu Organizacyjnego, zawiązanego w październiku 1990r. przez Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii. Miłosierdzia Bożego w Łodzi księdza mgr. Tadeusza Bednarka, który był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia.
  Pragnieniem organizatorów było, aby utworzone Liceum w Ośrodku Parafialnym na Teofilowie było żywym wotum pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi oraz kontynuacją katolickiego wychowania pokolenia, które uczestniczyło w uroczystości I Komunii Świętej na Lublinku w 1987r. Inicjatywa ta otrzymała błogosławieństwo Księdza Biskupa Ordynariusza dr Władysława Ziólka do realizacji tegoż dzieła a także znalazła poparcie władz miasta oraz zainteresowanych rodziców dzieci kończących szkołę podstawową.
  Powstało też wówczas szereg przedsięwzięć i konkretnych działań np. aukcja obrazów ofiarowanych przez malarzy łódzkich, występy Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze i inne, które pozwoliły kontynuować organizację Szkoły.
  Patronat przyjął Komitet Honorowy, w skład, którego weszli m.in. wojewoda ziemi łódzkiej, prezydent m. Łodzi, posłowie, kurator Oświaty i Wychowania, przedstawiciele telewizji i prasy.
  Te wspólne działania doprowadziły do zakończenia budowy pierwszego skrzydła Szkoły, co umożliwiło utworzenie dwóch pierwszych klas Liceum, w których pobierało naukę 57 uczniów.

  Rozbudowa i początek Gimnazjum

  W roku szkolnym 1994/95 zakończono budowę i organizację Szkoły. W czasie trwania cyklu inwestycyjnego organizowano i urządzano pracownie przedmiotowe, które nadal są wzbogacane nowoczesnymi pomocami naukowymi, wykorzystywanymi w czasie zajęć dydaktycznych z uczniami.
  W dniu l września 1999r. rozpoczęło swój pierwszy rok szkolny Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II, korzystając z obiektu i wyposażenia Szkoły na równi z Liceum. Szkoły działają w oparciu o własne Statuty, programy nauczania i wychowania, zgodne z obowiązującą ustawą o systemie oświaty oraz przepisy prawa kościelnego.

  Otwarcie Szkoły Podstawowej

  W związku z reformą oświaty i w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rozszerzenie oferty edukacyjnej o przyjazną szkołę podstawową o wysokim poziomie nauczania, od 1 września 2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie, w ramach Zespołu Szkół Katolickich, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.

  Film o szkole