ETAPY PROCESU REKRUTACYJNEGO

UWAGA! Nie korzystamy z systemu naboru elektronicznego.

Drzwi otwarte

sobota, 9 grudnia 2023
10:00 – 12:00

sobota, 24 lutego 2024
10:00 – 12:00

sobota, 20 kwietnia 2024
10:00 – 12:00

środa, 15 maja 2024
18:00 – 20:00

Na drzwi otwarte można przyjść o dowolnej porze w wyznaczonych godzinach.

Procedura

 1. Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły https://liceum.katolik.edu.pl/oferta-edukacyjna/, przejrzyj aktualności, galerię i Facebooka. Przeczytaj poniższe zasady. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skontaktuj się z sekretariatem tel. 798 289 483.
 2. Wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij na adres sekretariat@katolik.edu.pl (razem z opinią lub orzeczeniem z poradni PP, jeśli dziecko posiada).
 3. Karty zgłoszenia można składać od 1 września 2023  (do pobrania ze strony http://liceum.katolik.edu.pl).
 4. Otrzymasz potwierdzenie zapisania na listę kandydatów.
 5. Otrzymasz zaproszenie na spotkanie  kandydatów i ich opiekunów z dyrektorem. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z każdym kandydatem, nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego półrocza klasy ósmej.
 6. Na spotkanie zabierz oryginał karty zgłoszenia, świadectwo z VII klasy i bieżące oceny (wydruk z dziennika elektronicznego). W spotkaniu biorą udział: kandydat oraz najlepiej dwoje rodziców.
 7. Do 4 lipca do godziny 15:00 dostarcz emailem lub osobiście do sekretariatu świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty
 8. 8 lipca otrzymasz telefoniczne powiadomienie o decyzji komisji rekrutacyjnej.
 9. W ciągu siedmiu dni od decyzji o przyjęciu złóż w sekretariacie podpisaną umowę przez oboje rodziców w dwóch egzemplarzach oraz wpłać wpisowe 800 zł na konto szkoły 14 1240 1545 1111 0000 1168 0327.
 10. Wraz z umową należy dostarczyć kartę zdrowia, dwa zdjęcia legitymacyjne i oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie dostarczono wcześniej).
 11. Uczniowie, którzy w siódmej klasie oraz na pierwsze półrocze ósmej klasy mieli średnią co najmniej 4,5 oraz ci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, mogą być przyjęci do szkoły przed zakończeniem procesu rekrutacji.