Konkurs rady rodziców na składanie projektów do Budżetu Szkolnej Społeczności

09 stycznia, 2023

Rada rodziców  Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi ogłasza konkurs na składanie projektów do Budżetu Szkolnej Społeczności.

W ramach tego Konkursu uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie prawni uczniów mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać środki finansowe na ich realizację w kwocie od 200 zł do  2000 zł.

Szczegóły i etapy projektu znajdują się w załączony regulaminie.

Jeśli masz pomysł jak pomóc szkolnej społeczności

REGULAMIN

I. Założenia i cele projektu:

Budżet Szkolnej Społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi (zwanego dalej Zespołem Szkół) jest Konkursem skierowanym do uczniów wszystkich Szkół wchodzących w skład Zespołu. W ramach tego Konkursu uczniowie, pracownicy, rodzice i opiekunowie prawni  uczniów mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać środki finansowe na jego realizację w kwocie od 200 zł do 2000 zł.

Grupa docelowa Konkursu to uczniowie Szkół wchodzących w skład Zespołu.
Finanse na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług i pochodzić będzie ze środków zgromadzonych ze składek rady rodziców.

II. Ogólne zasady postępowania:

 1. Informacje o konkursie i regulamin Budżetu Szkolnej Społeczności podane zostaną do wiadomości wszystkich pracowników, uczniów, rodziców i opiekunów prawnych  uczniów w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zespołu Szkół w zakładce Rady Rodziców, na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół
 2. Propozycje projektów, które mogą zostać sfinansowane z budżetu Konkursu, zgłaszać mogą uczniowie, pracownicy, rodzice i opiekunowie prawni  uczniów Zespołu Szkół zgodnie z harmonogramem działań.
 3. Propozycje projektów mogą być zgłaszane wyłącznie on line poprzez wypełnienie formularza konkursowego https://tinyurl.com/rada-rodzicow-form

Zgłaszane propozycje projektów powinny spełniać wskazane poniżej kryteria:

 1. Powinny dotyczyć inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym;
 2. Koszty realizacji projektu powinny mieścić się w przedziale od 200 zł do 2000 zł; w wyjątkowych przypadkach rada rodziców może zdecydować o wyborze projektu, którego koszty przekraczają 2000 zł.
 3. Realizacja projektu może mieć miejsce wyłącznie na terenie Zespołu Szkół;
 4. Projekt nie może być sprzeczny z zasadami działania szkoły, jej misją oraz statutem,
 5. Projekt musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, służyć np. poprawie warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie estetyki, komfortu pracy itp.
 6. Projekt musi być możliwy do zrealizowania i rozliczenia w terminie zgodnie z harmonogramem działań,
 7. Osoba zgłaszająca wskaże pełnoletniego opiekuna projektu, który będzie współdziałał z radą rodziców przy realizacji projektu.

Analizy zgłoszonych propozycji projektów pod kątem możliwości ich realizacji, oraz wyboru projektów, które zostaną sfinansowane z budżetu konkursowego, dokona komisja złożona z przedstawicieli rady rodziców, dyrekcji, nauczycieli i samorządu uczniowskiego.

Informacja o projektach, które zostały wybrane i  sfinansowane, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w harmonogramie, w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zespołu Szkół w zakładce rady rodziców (https://sp.katolik.edu.pl/rada-rodzicow/) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół.

III. Harmonogram działań:

 • od 2 stycznia do 28 lutego 2023 r. – kampania informacyjna do projektu
 • do 28 lutego 2023 r. – zgłaszanie projektów
 • od 1 do 10 marca 2023 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów
 • 15 marca 2023 r. – ogłoszenie projektów wybranych do realizacji
 • od 15 marca do 31 maja 2023 r. – realizacja wybranych projektów
 • od 1 do 15 czerwca – rozliczenie zrealizowanych projektów.

IV. Kryteria oceny pomysłów:

 1. Zgodność pomysłu z założeniami projektu.
 2. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uzasadnienie i opis zadania.
 3. Budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
Studniówka 2023Akcji na rzecz Łódzkiego Hospicjum – „Zostań Super Zakrętakiem”
Kalendarz
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Ostatnio dodane