Warunki rekrutacji

 • Warunki przyjęcia do Liceum

  • Zachowanie minimum dobre.
  • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły:
  1. kwestionariusz kandydata (druk szkoły),
  2. dwa zdjęcia,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  4. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
  5. umowa o kształcenie dziecka (druk szkoły 2 egz.),
  6. kopia aktualnej karty ocen.

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.
  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

  Link do strony MEN z informacjami dotyczącymi Rekrutacji 2019/2020:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
  Limit miejsc jest ograniczony !

 • Pliki do pobrania