Warunki rekrutacji

 • Warunki przyjęcia do Liceum

  • Zachowanie minimum dobre.
  • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły:
  1. podanie rodziców o przyjęcie ucznia do liceum (druk szkoły) wraz z dwoma zdjęciami,
  2. kwestionariusz kandydata,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  4. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  5. umowa o kształcenie dziecka (druk szkoły 2 egz.),
  6. kopia aktualnej karty ocen.

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.
  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
  Limit miejsc jest ograniczony !

 • Pliki do pobrania