Warunki rekrutacji

 • Warunki przyjęcia do Liceum

  Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły:

  • kwestionariusz kandydata (druk szkoły)
  • dwa zdjęcia
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • zachowanie minimum dobre
  • umowa o kształcenie dziecka (druk szkoły 2 egz.)
  • kopia aktualnej karty ocen.

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.
  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

  Link do strony MEN z informacjami dotyczącymi Rekrutacji 2019/2020:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
  Limit miejsc jest ograniczony !

 • Pliki do pobrania