Warunki rekrutacji

 • Warunkiem wstępnym jest:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna. (Prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły).

  2. Złożenie w sekretariacie szkoły:

  • Dwóch zdjęć.
  • Karty zgłoszenia dziecka (do pobrania z tej strony).
  • Umowy w dwóch egzemplarzach o kształcenie dziecka w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II­ w Łodzi (do pobrania z tej strony).
  • Opinii i / lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej (jeśli dziecko posiada).
  • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

  3. Wpłata wpisowego (350 zł po rozmowie kwalifikacyjnej).

  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:30.

 • Pliki do pobrania